การมีบ้านหลังใหญ่ดูจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ แต่คำว่าบ้านหลังใหญ่อย่างเดียวคงอาจจะยังตอบโจทย์บ้านแสนสุขของทุกคนไม่ได้ ทั้งนี้ก็เพราะนิยามบ้านแสนสุขของแต่ละคนนั้นต่างกัน บางคนก็พอใจที่จะออกแบบบ้านให้เล็กห่างไกลผู้คน บางคนก็ชอบการอยู่ในเมือง และบางคนก็ชอบออกแบบบ้านให้อยู่ใกล้ธรรมชาติ แต่หากถามว่า “อะไรคือคุณลักษณะที่ดีของบ้านแสนสุข” เชื่อว่าทุกคนคงมีคำตอบเดียวกัน

3 ประเด็นหลักที่สำคัญ

องค์ประกอบของการออกแบบบ้าน คือสิ่งที่จะทำให้การอยู่อาศัยเป็นไปตามที่ผู้อยู่ต้องการ ในการออกแบบบ้านนั้น ผู้อาศัยต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

  • การสร้างบ้านให้ถูกวัตถุประสงค์: ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้อาศัยต้องถามตัวเองตั้งแต่ก่อนการสร้างบ้านเลยว่า เราสร้างบ้านเพื่อจุดประสงค์อะไร และให้ใครอยู่ หากมีสมาชิกในบ้านเยอะในระยะยาว ผู้สร้างก็ควรสร้างบ้านหลังใหญ่ที่มีพื้นที่ทำกิจกรรมครอบครัวได้ แต่หากผู้อยู่อาศัยหลักมีไม่กี่คน การสร้างบ้านหลังใหญ่เกินไปอาจเป็นภาระในการดูแลในอนาคตได้
  • การจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน: ผู้สร้างต้องตระหนักอยู่เสมอว่า บ้านไม่ได้เป็นเพียงสถานที่นอนหลับพักผ่อน แต่เป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันร่วมกัน สมาชิกที่ชอบพื้นที่โปร่งอาจออกแบบห้องตนให้มีหน้าต่างหันไปทางแดด
  • การใช้วัสดุและเลือกช่างที่มีคุณภาพ: ข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เนื่องจากบ้านที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียว อาจให้ความสุขแก่ผู้อาศัยได้ในระยะสั้น ขณะที่บ้านสร้างด้วยวัสดุเเละทีมงานช่างที่มีคุณภาพ โดยไม่เลือกความสวยงามเป็นลำดับแรก จะทำให้ผู้อาศัยไม่เหนื่อยกับการตามแก้ปัญหาทีหลังในระยะยาว

เมื่อทราบอย่างนี้เเล้ว การสร้างบ้านครั้งต่อไป ผู้อาศัยอาจต้องถามคำถามตัวเองเพิ่มเติมสักนิดเพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าที่สุด